Cookie en Privacy Policy
PhumJai Gezondheidsmassage spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft de ondernemer naar een goede toegankelijkheid van deze site en van de door zijn langs elektronische weg aangeboden diensten. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel of volledig zijn, dan aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Ook kan PhumJai Gezondheidsmassage geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. De ondernemer garandeert niet dat naar hem gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

PhumJai Gezondheidsmassage sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. PhumJai Gezondheidsmassage geeft geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan de ondernemer garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
Tevens aanvaardt PhumJai Gezondheidsmassage geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Privacy Policy
Je bezoekt de website van PhumJai Gezondheidsmassage. Deze privacy- en cookies verklaring is van toepassing op deze website. Bij het gebruik van deze website kan PhumJai Gezondheidsmassage en/of een externe partij informatie over je gebruik van deze en andere websites verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Let op: als je de cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet de volledige inhoud van de website zien. Daarnaast heeft het weigeren/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je meerdere computers of browsers gebruikt, dien je bovengenoemde handeling(en) te herhalen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van de computer opgeslagen wordt. De cookie bevat je voorkeuren tijdens het surfen en onthoudt deze bij een herhaald bezoek aan een website.

Cookiegebruik
PhumJai Gezondheidsmassage gebruikt cookies bij het aanbieden van mijn elektronische diensten. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond.

Google Analytics
Via de website van PhumJai Gezondheidsmassage wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de dienst Google Analytics. PhumJai Gezondheidsmassage gebruikt die om bezoekersaantallen en -gedrag bij te houden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. PhumJai Gezondheidsmassage heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media
Op de website van PhumJai Gezondheidsmassage zijn buttons opgenomen van social media. Die werken met stukjes code die van die social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Daar heeft PhumJai Gezondheidsmassage geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van de social media (verklaringen die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Privacyrichtlijnen van Twitter: http://twitter.com/privacy
Privacyrichtlijnen van Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Privacyrichtlijnen van LinkedIn: http://www.linkedin.com/statickey=privacy_policy
Privacyrichtlijnen van Pinterest: http://about.pinterest.com/nl/privacy-policy
Privacyrichtlijnen van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav

De informatie die ze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht en opgeslagen naar de servers van Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram en Pinterest in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies verwijderen en weigeren
Uiteraard mag je cookies weigeren en/of verwijderen. Wees je ervan bewust dat de website dan mogelijk minder goed werkt.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

  • Cookierecht.nl
  • Consumentenbond: Wat zijn cookies? Waarvoor dienen cookies? Cookies verwijderen en Cookies uitschakelen
  • Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Privacyverklaring
PhumJai Gezondheidsmassage respecteert de privacy van haar websitebezoekers en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de diensten die PhumJai Gezondheidsmassage aanbiedt en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als je een formulier op deze website invult, of een e-mail stuurt, worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website van PhumJai Gezondheidsmassage worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens gebruikt PhumJai Gezondheidsmassage o.a. om de site te optimaliseren. PhumJai Gezondheidsmassage probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ze worden niet aan derden verstrekt.

E-mails
Als je je inschrijft via een evt. aanbod kom je op een geautomatiseerde e-mail lijst. Regelmatig stuurt PhumJai Gezondheidsmassage je een e-mail met informatie over haar aanbod en expertise. Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mail bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van een nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie hiervoor de link onderaan de geautomatiseerde e-mails. Om misbruik te voorkomen, kan het zijn dat ik je daarbij vraag om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in je persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Aanpassen privacy statement
PhumJai Gezondheidsmassage behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.